Dodanie/aktualizacja adresu do korespondencji w Belastingdienst

Dane adresowe
Wybierz formę otrzymania formularza zmiany adresu korespondencji.
Wybierając opcję otrzymania formularza pocztą e-mail, należy wydrukować oraz podpisać formularza a następnie wysłać go do naszego biura na adres: Doorpol, Kootsekade 5a, 3051PC Rotterdam.

Karty pionowe